Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 -7 3 -4 5
28/01 kl 01 -3 4 1 6
28/01 kl 02 4 3 7 11
28/01 kl 03 7 4 11 12
28/01 kl 04 9 0 9 10
28/01 kl 05 11 -2 9 9
28/01 kl 06 13 -2 11 12
28/01 kl 07 12 -1 11 13
28/01 kl 08 7 0 7 10
28/01 kl 09 1 1 2 5
28/01 kl 10 -4 0 -4 0
28/01 kl 11 -8 0 -8 -6
28/01 kl 12 -10 -1 -11 -9
28/01 kl 13 -7 -2 -9 -10
28/01 kl 14 -2 -2 -4 -6
28/01 kl 15 2 -1 1 -3
28/01 kl 16 4 -1 3 -3
28/01 kl 17 6 -1 5 0
28/01 kl 18 10 -3 7 5
28/01 kl 19 12 -4 8 7
28/01 kl 20 9 -5 4 4
28/01 kl 21 4 -5 -1 2
28/01 kl 22 -1 -4 -5 0
28/01 kl 23 -5 1 -4 -2

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 31 11 33 9 93
Laveste vannstand -1 -11 -3 -32 -8
Avvik gult nivå -73 -93 -71 -95 -11
Avvik orange nivå -99 -119 -97 -121 -37
Avvik rødt nivå -111 -131 -109 -133 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm