Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 -4 -1 -4 5
28/01 kl 01 0 3 1 6
28/01 kl 02 5 9 7 11
28/01 kl 03 8 12 11 12
28/01 kl 04 7 13 9 10
28/01 kl 05 6 11 9 9
28/01 kl 06 9 14 11 12
28/01 kl 07 9 13 11 13
28/01 kl 08 5 9 7 10
28/01 kl 09 -1 3 2 5
28/01 kl 10 -5 -1 -4 0
28/01 kl 11 -9 -5 -8 -6
28/01 kl 12 -13 -8 -11 -9
28/01 kl 13 -12 -7 -9 -10
28/01 kl 14 -7 -1 -4 -6
28/01 kl 15 -3 3 1 -3
28/01 kl 16 0 7 3 -3
28/01 kl 17 2 9 5 0
28/01 kl 18 5 13 7 5
28/01 kl 19 7 15 8 7
28/01 kl 20 4 13 4 4
28/01 kl 21 -1 10 -1 2
28/01 kl 22 -5 7 -5 0
28/01 kl 23 -7 5 -4 -2

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 31 15 48 17 85
Laveste vannstand -1 -13 -7 -46 -26
Avvik gult nivå -73 -89 -56 -87 -19
Avvik orange nivå -99 -115 -82 -113 -45
Avvik rødt nivå -111 -127 -94 -125 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm