Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
28/01 kl 00 5 -4 -4 -5
28/01 kl 01 6 1 0 -1
28/01 kl 02 11 7 7 6
28/01 kl 03 12 11 10 10
28/01 kl 04 10 9 8 8
28/01 kl 05 9 9 7 6
28/01 kl 06 12 11 9 9
28/01 kl 07 13 11 8 7
28/01 kl 08 10 7 5 4
28/01 kl 09 5 2 0 -1
28/01 kl 10 0 -4 -4 -5
28/01 kl 11 -6 -8 -7 -8
28/01 kl 12 -9 -11 -11 -11
28/01 kl 13 -10 -9 -8 -9
28/01 kl 14 -6 -4 -4 -3
28/01 kl 15 -3 1 1 2
28/01 kl 16 -3 3 2 4
28/01 kl 17 0 5 4 5
28/01 kl 18 5 7 6 6
28/01 kl 19 7 8 8 7
28/01 kl 20 4 4 3 2
28/01 kl 21 2 -1 -2 -3
28/01 kl 22 0 -5 -5 -6
28/01 kl 23 -2 -4 -5 -6

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 31 11 33 9 93
Max fra modell: 27.01 18 31 10 33 8 78
Max fra modell: 27.01 12 31 10 30 5 77
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm