Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 3 6 3 12
28/01 kl 01 3 6 4 9
28/01 kl 02 1 5 3 7
28/01 kl 03 1 5 4 5
28/01 kl 04 -2 4 0 1
28/01 kl 05 -5 0 -2 -2
28/01 kl 06 -4 1 -2 -1
28/01 kl 07 -3 1 -1 1
28/01 kl 08 -2 2 0 3
28/01 kl 09 -2 2 1 4
28/01 kl 10 -1 3 0 4
28/01 kl 11 -1 3 0 2
28/01 kl 12 -3 2 -1 1
28/01 kl 13 -5 0 -2 -3
28/01 kl 14 -5 1 -2 -4
28/01 kl 15 -5 1 -1 -5
28/01 kl 16 -4 3 -1 -7
28/01 kl 17 -4 3 -1 -6
28/01 kl 18 -5 3 -3 -5
28/01 kl 19 -5 3 -4 -5
28/01 kl 20 -5 4 -5 -5
28/01 kl 21 -5 6 -5 -2
28/01 kl 22 -4 8 -4 1
28/01 kl 23 -2 10 1 3

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 35 10 38 24 77
Laveste værets virkning 5 -5 1 -37 -21
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm