Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 -8 5 -3 -1
29/01 kl 01 -7 9 2 5
29/01 kl 02 -2 9 7 9
29/01 kl 03 4 10 14 13
29/01 kl 04 7 8 15 10
29/01 kl 05 8 6 14 10
29/01 kl 06 11 5 16 14
29/01 kl 07 13 5 18 20
29/01 kl 08 10 6 16 23
29/01 kl 09 4 9 13 24
29/01 kl 10 0 12 12 24
29/01 kl 11 -5 13 8 20
29/01 kl 12 -9 15 6 13
29/01 kl 13 -10 17 7 11
29/01 kl 14 -6 18 12 11
29/01 kl 15 -1 18 17 15
29/01 kl 16 2 18 20 15
29/01 kl 17 4 17 21 15
29/01 kl 18 7 19 26 18
29/01 kl 19 11 20 31 26
29/01 kl 20 11 22 33 29
29/01 kl 21 7 21 28 30
29/01 kl 22 2 21 23 28
29/01 kl 23 -2 20 18 20

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 31 11 33 9 93
Laveste vannstand -1 -11 -3 -32 -8
Avvik gult nivå -73 -93 -71 -95 -11
Avvik orange nivå -99 -119 -97 -121 -37
Avvik rødt nivå -111 -131 -109 -133 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm