Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 -7 16 9 9
30/01 kl 01 -9 13 4 3
30/01 kl 02 -7 8 1 -1
30/01 kl 03 -1 6 5 -2
30/01 kl 04 3 2 5 -3
30/01 kl 05 6 -1 5 -4
30/01 kl 06 9 -6 3 -2
30/01 kl 07 12 -9 3 2
30/01 kl 08 13 -14 -1 2
30/01 kl 09 9 -19 -10 0
30/01 kl 10 4 -23 -19 -6
30/01 kl 11 -1 -24 -25 -10
30/01 kl 12 -6 -24 -30 -17
30/01 kl 13 -9 -23 -32 -22
30/01 kl 14 -9 -22 -31 -24
30/01 kl 15 -5 -21 -26 -23
30/01 kl 16 -1 -19 -20 -21
30/01 kl 17 1 -19 -18 -20
30/01 kl 18 3 -18 -15 -17
30/01 kl 19 8 -17 -9 -9
30/01 kl 20 11 -14 -3 -2
30/01 kl 21 10 -12 -2 1
30/01 kl 22 6 -9 -3 -2
30/01 kl 23 2 -5 -3 -4

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 31 11 33 9 93
Laveste vannstand -1 -11 -3 -32 -8
Avvik gult nivå -73 -93 -71 -95 -11
Avvik orange nivå -99 -119 -97 -121 -37
Avvik rødt nivå -111 -131 -109 -133 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm