Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 -4 -1 -5 -8
31/01 kl 01 -8 1 -7 -14
31/01 kl 02 -10 2 -8 -12
31/01 kl 03 -6 2 -4 -1
31/01 kl 04 -2 3 1 7
31/01 kl 05 2 5 7 13
31/01 kl 06 5 10 15 19
31/01 kl 07 9 16 25 28
31/01 kl 08 13 21 34 34
31/01 kl 09 13 26 39 33
31/01 kl 10 9 30 39 31
31/01 kl 11 4 33 37 32
31/01 kl 12 -1 35 34 31
31/01 kl 13 -6 36 30 30
31/01 kl 14 -9 37 28 31
31/01 kl 15 -8 39 31 36
31/01 kl 16 -5 42 37 45
31/01 kl 17 -2 47 45 54
31/01 kl 18 0 57 57 60
31/01 kl 19 3 69 72 76
31/01 kl 20 8 80 88 86
31/01 kl 21 11 82 93 91
31/01 kl 22 9 77 86 86
31/01 kl 23 6 67 73 66

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 31 11 33 9 93
Laveste vannstand -1 -11 -3 -32 -8
Avvik gult nivå -73 -93 -71 -95 -11
Avvik orange nivå -99 -119 -97 -121 -37
Avvik rødt nivå -111 -131 -109 -133 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm