Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 88 88 88 83
27/01 kl 14 86 88 87 84
27/01 kl 15 85 87 86 86
27/01 kl 16 82 84 84 85
27/01 kl 17 83 85 85 87
27/01 kl 18 82 85 85 89
27/01 kl 19 78 81 83 85
27/01 kl 20 72 75 77 81
27/01 kl 21 65 68 69 76
27/01 kl 22 59 63 60 70
27/01 kl 23 56 59 56 64

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 88 72 105 74 142
Laveste vannstand 56 44 50 11 31
Avvik gult nivå -73 -89 -56 -87 -19
Avvik orange nivå -99 -115 -82 -113 -45
Avvik rødt nivå -111 -127 -94 -125 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm