Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 53 56 53 62
28/01 kl 01 57 60 58 63
28/01 kl 02 62 66 64 68
28/01 kl 03 65 69 68 69
28/01 kl 04 64 70 66 67
28/01 kl 05 63 68 66 66
28/01 kl 06 66 71 68 69
28/01 kl 07 66 70 68 70
28/01 kl 08 62 66 64 67
28/01 kl 09 56 60 59 62
28/01 kl 10 52 56 53 57
28/01 kl 11 48 52 49 51
28/01 kl 12 44 49 46 48
28/01 kl 13 45 50 48 47
28/01 kl 14 50 56 53 51
28/01 kl 15 54 60 58 54
28/01 kl 16 57 64 60 54
28/01 kl 17 59 66 62 57
28/01 kl 18 62 70 64 62
28/01 kl 19 64 72 65 64
28/01 kl 20 61 70 61 61
28/01 kl 21 56 67 56 59
28/01 kl 22 52 64 52 57
28/01 kl 23 50 62 53 55

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 88 72 105 74 142
Laveste vannstand 56 44 50 11 31
Avvik gult nivå -73 -89 -56 -87 -19
Avvik orange nivå -99 -115 -82 -113 -45
Avvik rødt nivå -111 -127 -94 -125 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm