Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 50 63 54 56
29/01 kl 01 54 66 59 62
29/01 kl 02 60 72 64 66
29/01 kl 03 68 80 71 70
29/01 kl 04 72 83 72 67
29/01 kl 05 75 86 71 67
29/01 kl 06 78 90 73 71
29/01 kl 07 83 93 75 77
29/01 kl 08 80 93 73 80
29/01 kl 09 76 89 70 81
29/01 kl 10 72 88 69 81
29/01 kl 11 69 86 65 77
29/01 kl 12 65 84 63 70
29/01 kl 13 65 85 64 68
29/01 kl 14 69 88 69 68
29/01 kl 15 74 93 74 72
29/01 kl 16 76 95 77 72
29/01 kl 17 79 98 78 72
29/01 kl 18 81 101 83 75
29/01 kl 19 86 105 88 83
29/01 kl 20 85 102 90 86
29/01 kl 21 79 95 85 87
29/01 kl 22 74 88 80 85
29/01 kl 23 67 81 75 77

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 88 72 105 74 142
Laveste vannstand 56 44 50 11 31
Avvik gult nivå -73 -89 -56 -87 -19
Avvik orange nivå -99 -115 -82 -113 -45
Avvik rødt nivå -111 -127 -94 -125 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm