Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 1 14 5 7
29/01 kl 01 4 16 9 12
29/01 kl 02 5 17 9 11
29/01 kl 03 7 19 10 9
29/01 kl 04 8 19 8 3
29/01 kl 05 10 21 6 2
29/01 kl 06 10 22 5 3
29/01 kl 07 13 23 5 7
29/01 kl 08 13 26 6 13
29/01 kl 09 15 28 9 20
29/01 kl 10 15 31 12 24
29/01 kl 11 17 34 13 25
29/01 kl 12 17 36 15 22
29/01 kl 13 18 38 17 21
29/01 kl 14 18 37 18 17
29/01 kl 15 18 37 18 16
29/01 kl 16 17 36 18 13
29/01 kl 17 18 37 17 11
29/01 kl 18 17 37 19 11
29/01 kl 19 18 37 20 15
29/01 kl 20 17 34 22 18
29/01 kl 21 15 31 21 23
29/01 kl 22 15 29 21 26
29/01 kl 23 12 26 20 22

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 35 10 38 24 77
Laveste værets virkning 5 -5 1 -37 -21
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm