Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 50 16 66 66
30/01 kl 01 48 13 61 60
30/01 kl 02 50 8 58 56
30/01 kl 03 56 6 62 55
30/01 kl 04 60 2 62 54
30/01 kl 05 63 -1 62 53
30/01 kl 06 66 -6 60 55
30/01 kl 07 69 -9 60 59
30/01 kl 08 70 -14 56 59
30/01 kl 09 66 -19 47 57
30/01 kl 10 61 -23 38 51
30/01 kl 11 56 -24 32 47
30/01 kl 12 51 -24 27 40
30/01 kl 13 48 -23 25 35
30/01 kl 14 48 -22 26 33
30/01 kl 15 52 -21 31 34
30/01 kl 16 56 -19 37 36
30/01 kl 17 58 -19 39 37
30/01 kl 18 60 -18 42 40
30/01 kl 19 65 -17 48 48
30/01 kl 20 68 -14 54 55
30/01 kl 21 67 -12 55 58
30/01 kl 22 63 -9 54 55
30/01 kl 23 59 -5 54 53

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 88 68 90 66 150
Laveste vannstand 56 46 54 25 49
Avvik gult nivå -73 -93 -71 -95 -11
Avvik orange nivå -99 -119 -97 -121 -37
Avvik rødt nivå -111 -131 -109 -133 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm