Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 60 74 66 66
30/01 kl 01 55 68 61 60
30/01 kl 02 55 67 58 56
30/01 kl 03 57 71 62 55
30/01 kl 04 57 71 62 54
30/01 kl 05 56 70 62 53
30/01 kl 06 54 70 60 55
30/01 kl 07 51 69 60 59
30/01 kl 08 47 66 56 59
30/01 kl 09 38 59 47 57
30/01 kl 10 29 51 38 51
30/01 kl 11 22 44 32 47
30/01 kl 12 16 39 27 40
30/01 kl 13 12 35 25 35
30/01 kl 14 11 35 26 33
30/01 kl 15 15 40 31 34
30/01 kl 16 19 45 37 36
30/01 kl 17 22 49 39 37
30/01 kl 18 24 51 42 40
30/01 kl 19 30 58 48 48
30/01 kl 20 33 63 54 55
30/01 kl 21 35 66 55 58
30/01 kl 22 35 66 54 55
30/01 kl 23 34 65 54 53

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 88 72 105 74 142
Laveste vannstand 56 44 50 11 31
Avvik gult nivå -73 -89 -56 -87 -19
Avvik orange nivå -99 -115 -82 -113 -45
Avvik rødt nivå -111 -127 -94 -125 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm