Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 10 24 16 16
30/01 kl 01 7 20 13 12
30/01 kl 02 5 17 8 6
30/01 kl 03 1 15 6 -1
30/01 kl 04 -3 11 2 -6
30/01 kl 05 -7 7 -1 -10
30/01 kl 06 -12 4 -6 -11
30/01 kl 07 -18 0 -9 -10
30/01 kl 08 -23 -4 -14 -11
30/01 kl 09 -28 -7 -19 -9
30/01 kl 10 -32 -10 -23 -10
30/01 kl 11 -34 -12 -24 -9
30/01 kl 12 -35 -12 -24 -11
30/01 kl 13 -36 -13 -23 -13
30/01 kl 14 -37 -13 -22 -15
30/01 kl 15 -37 -12 -21 -18
30/01 kl 16 -37 -11 -19 -20
30/01 kl 17 -36 -9 -19 -21
30/01 kl 18 -36 -9 -18 -20
30/01 kl 19 -35 -7 -17 -17
30/01 kl 20 -35 -5 -14 -13
30/01 kl 21 -32 -1 -12 -9
30/01 kl 22 -28 3 -9 -8
30/01 kl 23 -25 6 -5 -6

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 35 10 38 24 77
Laveste værets virkning 5 -5 1 -37 -21
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm