Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 53 -1 52 49
31/01 kl 01 49 1 50 43
31/01 kl 02 47 2 49 45
31/01 kl 03 51 2 53 56
31/01 kl 04 55 3 58 64
31/01 kl 05 59 5 64 70
31/01 kl 06 62 10 72 76
31/01 kl 07 66 16 82 85
31/01 kl 08 70 21 91 91
31/01 kl 09 70 26 96 90
31/01 kl 10 66 30 96 88
31/01 kl 11 61 33 94 89
31/01 kl 12 56 35 91 88
31/01 kl 13 51 36 87 87
31/01 kl 14 48 37 85 88
31/01 kl 15 49 39 88 93
31/01 kl 16 52 42 94 102
31/01 kl 17 55 47 102 111
31/01 kl 18 57 57 114 117
31/01 kl 19 60 69 129 133
31/01 kl 20 65 80 145 143
31/01 kl 21 68 82 150 148
31/01 kl 22 66 77 143 143
31/01 kl 23 63 67 130 123

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 88 68 90 66 150
Laveste vannstand 56 46 54 25 49
Avvik gult nivå -73 -93 -71 -95 -11
Avvik orange nivå -99 -119 -97 -121 -37
Avvik rødt nivå -111 -131 -109 -133 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm