Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 32 62 52 49
31/01 kl 01 31 61 50 43
31/01 kl 02 33 63 49 45
31/01 kl 03 40 70 53 56
31/01 kl 04 47 77 58 64
31/01 kl 05 54 84 64 70
31/01 kl 06 59 90 72 76
31/01 kl 07 66 97 82 85
31/01 kl 08 74 104 91 91
31/01 kl 09 77 106 96 90
31/01 kl 10 77 105 96 88
31/01 kl 11 74 104 94 89
31/01 kl 12 71 104 91 88
31/01 kl 13 69 105 87 87
31/01 kl 14 69 109 85 88
31/01 kl 15 72 117 88 93
31/01 kl 16 78 124 94 102
31/01 kl 17 84 129 102 111
31/01 kl 18 91 132 114 117
31/01 kl 19 95 137 129 133
31/01 kl 20 99 142 145 143
31/01 kl 21 100 141 150 148
31/01 kl 22 98 135 143 143
31/01 kl 23 95 129 130 123

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 88 72 105 74 142
Laveste vannstand 56 44 50 11 31
Avvik gult nivå -73 -89 -56 -87 -19
Avvik orange nivå -99 -115 -82 -113 -45
Avvik rødt nivå -111 -127 -94 -125 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm