Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 -21 9 -1 -4
31/01 kl 01 -18 12 1 -6
31/01 kl 02 -14 16 2 -2
31/01 kl 03 -11 19 2 5
31/01 kl 04 -8 22 3 9
31/01 kl 05 -5 25 5 11
31/01 kl 06 -3 28 10 14
31/01 kl 07 0 31 16 19
31/01 kl 08 4 34 21 21
31/01 kl 09 7 36 26 20
31/01 kl 10 11 39 30 22
31/01 kl 11 13 43 33 28
31/01 kl 12 15 48 35 32
31/01 kl 13 18 54 36 36
31/01 kl 14 21 61 37 40
31/01 kl 15 23 68 39 44
31/01 kl 16 26 72 42 50
31/01 kl 17 29 74 47 56
31/01 kl 18 34 75 57 60
31/01 kl 19 35 77 69 73
31/01 kl 20 34 77 80 78
31/01 kl 21 32 73 82 80
31/01 kl 22 32 69 77 77
31/01 kl 23 32 66 67 60

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 35 10 38 24 77
Laveste værets virkning 5 -5 1 -37 -21
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm