Vannstanden i Norge

OBS: Hendelse fra 29. januar 2024 !


Stasjon Sat 27/01 Sun 28/01 Mon 29/01 Tue 30/01 Wed 31/01