Forklaring på verifikasjonstabellen:

Gjennomsnittlig avvik = Mean Error (ME)
Gjennomsnittlig avvik mellom modell og observasjon. + hvis modellen i snitt ligger høyere enn observasjonene og - hvis motsatt.
Gjennomsnittlig absoluttavvik = Mean Absolute Error (MAE)
Gjennomsnittlig absoluttavvik mellom modell og observasjon. Denne er alltid positiv og bør være så liten som mulig, noe som betyr god overensstemmelse mellom modellen og observasjonene.
Rot av gjennomsnittlig kvadratavvik = Root Mean Square Error (RMSE)
Rot av gjennomsnittlig kvadratavvik mellom modell og observasjon. Denne er også alltid positiv og bør være så liten som mulig. Her vil store avvik mellom modellen og observasjonene vektes mye mer enn mindre avvik.
Maksimalt avvik
Maksimalt avvik er det største avviket mellom modell og observasjon. + om modellen var høyere enn observasjonen på tidspunktet med maksimalt avvik og - hvis motsatt.