Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 356 190
5 år 375 209
10 år 384 218
20 år 391 225
50 år 401 235
100 år 407 241

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
26. nov 2011 Ekstremvær: Berit
415 249
5. des 1979 407 241
11. jan 1993 400 234
27. nov 2015 396 230
25. des 2011 Ekstremvær: Cato
396 230
23. okt 1983 393 227
27. nov 1999 Ekstremvær: Njål
387 221
15. des 2004 382 216
7. feb 1997 Ekstremvær: Joar
382 216
7. okt 1994 381 215
13. okt 1954 381 215

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 356 190
Orange 375 209
Rødt 395 229

Informasjonsside om Bodø

Datagrunnlag 1949-2017

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -6 -172
5 år -20 -186
10 år -27 -193
20 år -32 -198
50 år -39 -205
100 år -44 -210

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
18. mar 1980 -40 -206
20. mar 2007 -28 -194
1. mar 2006 -23 -189
17. apr 2003 -23 -189
19. sep 2001 -23 -189

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
415 249
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
337 171
Middel høyvann 253 87
Middelvann 166 0
Middel lavvann 79 -87
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -66
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-40 -206
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.