Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 335 170
5 år 351 186
10 år 359 194
20 år 366 201
50 år 374 209
100 år 380 215

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
26. nov 2011 Ekstremvær: Berit
379 214
9. jan 1993 369 204
11. mar 1997 361 196
26. des 2011 Ekstremvær: Cato
361 196
15. des 2004 359 194
10. jan 1978 357 192
25. des 2015 356 191
3. jan 1975 354 189
28. feb 1990 350 185
28. okt 2003 Ekstremvær: Bengt
350 185
18. sept 1997 350 185

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 335 170
Orange 351 186
Rødt 366 201

Informasjonsside om Honningsvåg

Datagrunnlag 1970-2017

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -7 -172
5 år -22 -187
10 år -28 -193
20 år -34 -199
50 år -40 -205
100 år -45 -210

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
17. mar 1980 -39 -204
27. mar 1971 -26 -191
6. apr 2008 -24 -189
8. apr 1997 -24 -189
26. feb 1971 -24 -189

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
379 214
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
321 156
Middel høyvann 251 87
Middelvann 165 0
Middel lavvann 78 -87
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -164
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-39 -203
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.