Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 173 107
5 år 197 131
10 år 209 143
20 år 219 153
50 år 233 167
100 år 243 177

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
4. des 1914 265 199
16. okt 1987 259 193
18. des 1921 249 183
12. nov 1929 246 180
16. nov 1920 245 179
2. jan 1925 241 175
27. feb 1990 230 164
23. feb 1949 228 162
29. jan 1927 227 161
30. okt 2000 Ekstremvær: Tora
226 160

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 173 107
Orange 197 131
Rødt 225 159

Informasjonsside om Oslo

Datagrunnlag 1914-mars 2018

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -14 -80
5 år -25 -91
10 år -31 -97
20 år -35 -101
50 år -40 -106
100 år -44 -110

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
1. mar 2018 -43 -109
3. des 1999 -43 -109
5. feb 1986 -34 -100
29. nov 2010 -27 -93
15. feb 2011 -26 -92

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
265 199
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
102 36
Middel høyvann 80 13
Middelvann 66 0
Middel lavvann 51 -14
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
30 -36
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-43 -109
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.