Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 382 190
5 år 398 206
10 år 405 213
20 år 411 219
50 år 419 227
100 år 424 232

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
26. nov 2011 Ekstremvær: Berit
433 241
9. jan 1993 416 224
26. des 2015 412 220
26. des 2011 Ekstremvær: Cato
410 218
17. feb 1949 408 216
18. sept 1997 407 215
15. des 2004 407 215
9. mar 1997 406 214
14. okt 1954 404 212
18. jan 1957 403 211

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 382 190
Orange 398 206
Rødt 415 223

Informasjonsside om Vardø

Datagrunnlag 1947-1966 og 1984-2017?

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -8 -200
5 år -23 -215
10 år -29 -221
20 år -35 -227
50 år -41 -233
100 år -45 -237

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
7. apr 2008 -22 -214
10. sep 2010 -20 -212
9. apr 1997 -20 -212
8. apr 1989 -20 -212
17. sep 1989 -20 -212

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
433 241
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
375 183
Middel høyvann 294 102
Middelvann 192 0
Middel lavvann 90 -102
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -192
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-20 -211
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.