Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 70 8 78 80
28/01 kl 01 72 10 82 76
28/01 kl 02 59 6 65 65
28/01 kl 03 32 1 33 35
28/01 kl 04 -4 3 -1 2
28/01 kl 05 -35 2 -33 -25
28/01 kl 06 -51 0 -51 -50
28/01 kl 07 -51 5 -46 -
28/01 kl 08 -36 5 -31 -
28/01 kl 09 -8 8 0 -
28/01 kl 10 30 9 39 -
28/01 kl 11 64 17 81 -
28/01 kl 12 84 13 97 -
28/01 kl 13 86 21 107 -
28/01 kl 14 72 22 94 -
28/01 kl 15 42 28 70 -
28/01 kl 16 3 29 32 -
28/01 kl 17 -35 33 -2 -
28/01 kl 18 -61 39 -22 -
28/01 kl 19 -70 45 -25 -
28/01 kl 20 -63 45 -18 -
28/01 kl 21 -41 50 9 -
28/01 kl 22 -6 48 42 -
28/01 kl 23 32 48 80 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 142 107 115 74 132
Laveste vannstand -32 -51 -64 -80 -31
Avvik gult nivå -5 -40 -32 -73 -15
Avvik orange nivå -22 -57 -49 -90 -32
Avvik rødt nivå -32 -67 -59 -100 -42
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm