Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 76 83 78 80
28/01 kl 01 79 88 82 76
28/01 kl 02 60 69 65 65
28/01 kl 03 29 36 33 35
28/01 kl 04 -5 2 -1 2
28/01 kl 05 -39 -32 -33 -25
28/01 kl 06 -51 -45 -51 -50
28/01 kl 07 -56 -49 -46 -
28/01 kl 08 -34 -29 -31 -
28/01 kl 09 -9 -2 0 -
28/01 kl 10 30 38 39 -
28/01 kl 11 68 75 81 -
28/01 kl 12 91 98 97 -
28/01 kl 13 97 104 107 -
28/01 kl 14 87 94 94 -
28/01 kl 15 59 69 70 -
28/01 kl 16 27 36 32 -
28/01 kl 17 -14 -4 -2 -
28/01 kl 18 -34 -24 -22 -
28/01 kl 19 -40 -24 -25 -
28/01 kl 20 -34 -18 -18 -
28/01 kl 21 -6 14 9 -
28/01 kl 22 29 47 42 -
28/01 kl 23 68 87 80 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 142 104 120 86 144
Laveste vannstand -32 -56 -67 -85 -43
Avvik gult nivå -5 -43 -27 -61 -3
Avvik orange nivå -22 -60 -44 -78 -20
Avvik rødt nivå -32 -70 -54 -88 -30
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm