Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 6 13 8 10
28/01 kl 01 7 16 10 4
28/01 kl 02 1 10 6 6
28/01 kl 03 -3 4 1 3
28/01 kl 04 -1 6 3 6
28/01 kl 05 -4 3 2 10
28/01 kl 06 0 6 0 1
28/01 kl 07 -5 2 5 -
28/01 kl 08 2 7 5 -
28/01 kl 09 -1 6 8 -
28/01 kl 10 0 8 9 -
28/01 kl 11 4 11 17 -
28/01 kl 12 7 14 13 -
28/01 kl 13 11 18 21 -
28/01 kl 14 15 22 22 -
28/01 kl 15 17 27 28 -
28/01 kl 16 24 33 29 -
28/01 kl 17 21 31 33 -
28/01 kl 18 27 37 39 -
28/01 kl 19 30 46 45 -
28/01 kl 20 29 45 45 -
28/01 kl 21 35 55 50 -
28/01 kl 22 35 53 48 -
28/01 kl 23 36 55 48 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 69 55 54 24 84
Laveste værets virkning 15 -5 -3 -23 -18
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm