Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 60 49 109 -
29/01 kl 01 70 45 115 -
29/01 kl 02 64 44 108 -
29/01 kl 03 45 42 87 -
29/01 kl 04 13 35 48 -
29/01 kl 05 -21 31 10 -
29/01 kl 06 -45 25 -20 -
29/01 kl 07 -53 22 -31 -
29/01 kl 08 -45 18 -27 -
29/01 kl 09 -24 16 -8 -
29/01 kl 10 10 13 23 -
29/01 kl 11 46 7 53 -
29/01 kl 12 74 7 81 -
29/01 kl 13 84 0 84 -
29/01 kl 14 78 1 79 -
29/01 kl 15 57 -1 56 -
29/01 kl 16 24 1 25 -
29/01 kl 17 -16 -2 -18 -
29/01 kl 18 -48 2 -46 -
29/01 kl 19 -65 1 -64 -
29/01 kl 20 -66 4 -62 -
29/01 kl 21 -53 0 -53 -
29/01 kl 22 -25 4 -21 -
29/01 kl 23 11 3 14 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 142 107 115 74 132
Laveste vannstand -32 -51 -64 -80 -31
Avvik gult nivå -5 -40 -32 -73 -15
Avvik orange nivå -22 -57 -49 -90 -32
Avvik rødt nivå -32 -67 -59 -100 -42
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm