Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 207 61 268 261
27/01 kl 14 185 67 252 244
27/01 kl 15 149 65 214 204
27/01 kl 16 108 56 164 155
27/01 kl 17 75 52 127 117
27/01 kl 18 58 44 102 94
27/01 kl 19 57 37 94 85
27/01 kl 20 72 30 102 94
27/01 kl 21 103 23 126 124
27/01 kl 22 142 21 163 158
27/01 kl 23 177 18 195 190

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 233 241 200 258
Laveste vannstand 94 75 62 46 95
Avvik gult nivå -5 -40 -32 -73 -15
Avvik orange nivå -22 -57 -49 -90 -32
Avvik rødt nivå -32 -67 -59 -100 -42
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm