Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
27/01 kl 12 265 - - 281
27/01 kl 13 261 268 269 270
27/01 kl 14 244 252 252 253
27/01 kl 15 204 214 215 216
27/01 kl 16 155 164 165 165
27/01 kl 17 117 127 127 128
27/01 kl 18 94 102 103 104
27/01 kl 19 85 94 94 95
27/01 kl 20 94 102 103 103
27/01 kl 21 124 126 126 127
27/01 kl 22 158 163 164 163
27/01 kl 23 190 195 196 195

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 268 233 241 200 258
Max fra modell: 27.01 18 269 234 241 200 259
Max fra modell: 27.01 12 281 235 240 201 261
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm