Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 61 61 61 54
27/01 kl 14 62 69 67 59
27/01 kl 15 58 64 65 55
27/01 kl 16 47 56 56 47
27/01 kl 17 48 55 52 42
27/01 kl 18 37 46 44 36
27/01 kl 19 37 46 37 28
27/01 kl 20 25 34 30 22
27/01 kl 21 22 29 23 21
27/01 kl 22 19 24 21 16
27/01 kl 23 15 21 18 13

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 69 55 54 24 84
Laveste værets virkning 15 -5 -3 -23 -18
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm