Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 196 8 204 206
28/01 kl 01 198 10 208 202
28/01 kl 02 185 6 191 191
28/01 kl 03 158 1 159 161
28/01 kl 04 122 3 125 128
28/01 kl 05 91 2 93 101
28/01 kl 06 75 0 75 76
28/01 kl 07 75 5 80 -
28/01 kl 08 90 5 95 -
28/01 kl 09 118 8 126 -
28/01 kl 10 156 9 165 -
28/01 kl 11 190 17 207 -
28/01 kl 12 210 13 223 -
28/01 kl 13 212 21 233 -
28/01 kl 14 198 22 220 -
28/01 kl 15 168 28 196 -
28/01 kl 16 129 29 158 -
28/01 kl 17 91 33 124 -
28/01 kl 18 65 39 104 -
28/01 kl 19 56 45 101 -
28/01 kl 20 63 45 108 -
28/01 kl 21 85 50 135 -
28/01 kl 22 120 48 168 -
28/01 kl 23 158 48 206 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 233 241 200 258
Laveste vannstand 94 75 62 46 95
Avvik gult nivå -5 -40 -32 -73 -15
Avvik orange nivå -22 -57 -49 -90 -32
Avvik rødt nivå -32 -67 -59 -100 -42
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm