Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 202 209 204 206
28/01 kl 01 205 214 208 202
28/01 kl 02 186 195 191 191
28/01 kl 03 155 162 159 161
28/01 kl 04 121 128 125 128
28/01 kl 05 87 94 93 101
28/01 kl 06 75 81 75 76
28/01 kl 07 70 77 80 -
28/01 kl 08 92 97 95 -
28/01 kl 09 117 124 126 -
28/01 kl 10 156 164 165 -
28/01 kl 11 194 201 207 -
28/01 kl 12 217 224 223 -
28/01 kl 13 223 230 233 -
28/01 kl 14 213 220 220 -
28/01 kl 15 185 195 196 -
28/01 kl 16 153 162 158 -
28/01 kl 17 112 122 124 -
28/01 kl 18 92 102 104 -
28/01 kl 19 86 102 101 -
28/01 kl 20 92 108 108 -
28/01 kl 21 120 140 135 -
28/01 kl 22 155 173 168 -
28/01 kl 23 194 213 206 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 230 246 212 270
Laveste vannstand 94 70 59 41 83
Avvik gult nivå -5 -43 -27 -61 -3
Avvik orange nivå -22 -60 -44 -78 -20
Avvik rødt nivå -32 -70 -54 -88 -30
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm