Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
29/01 kl 00 230 235 235 236
29/01 kl 01 240 241 241 240
29/01 kl 02 230 234 235 235
29/01 kl 03 211 213 212 211
29/01 kl 04 173 174 175 173
29/01 kl 05 129 136 136 133
29/01 kl 06 104 106 107 106
29/01 kl 07 93 95 94 92
29/01 kl 08 92 99 101 101
29/01 kl 09 114 118 118 116
29/01 kl 10 148 149 151 148
29/01 kl 11 181 179 177 178
29/01 kl 12 204 207 209 208
29/01 kl 13 211 210 210 210
29/01 kl 14 204 205 208 207
29/01 kl 15 188 182 180 183
29/01 kl 16 152 151 151 148
29/01 kl 17 110 108 107 109
29/01 kl 18 83 80 79 77
29/01 kl 19 69 62 61 60
29/01 kl 20 66 64 62 60
29/01 kl 21 80 73 73 76
29/01 kl 22 112 105 106 102
29/01 kl 23 149 140 139 142

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 268 233 241 200 258
Max fra modell: 27.01 18 269 234 241 200 259
Max fra modell: 27.01 12 281 235 240 201 261
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm