Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 170 6 176 -
30/01 kl 01 189 10 199 -
30/01 kl 02 191 9 200 -
30/01 kl 03 179 10 189 -
30/01 kl 04 154 11 165 -
30/01 kl 05 122 9 131 -
30/01 kl 06 93 10 103 -
30/01 kl 07 77 8 85 -
30/01 kl 08 78 9 87 -
30/01 kl 09 91 4 95 -
30/01 kl 10 118 5 123 -
30/01 kl 11 152 1 153 -
30/01 kl 12 184 -3 181 -
30/01 kl 13 203 -5 198 -
30/01 kl 14 205 -7 198 -
30/01 kl 15 192 -12 180 -
30/01 kl 16 167 -12 155 -
30/01 kl 17 131 -13 118 -
30/01 kl 18 96 -18 78 -
30/01 kl 19 72 -14 58 -
30/01 kl 20 64 -18 46 -
30/01 kl 21 68 -14 54 -
30/01 kl 22 87 -16 71 -
30/01 kl 23 118 -12 106 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 233 241 200 258
Laveste vannstand 94 75 62 46 95
Avvik gult nivå -5 -40 -32 -73 -15
Avvik orange nivå -22 -57 -49 -90 -32
Avvik rødt nivå -32 -67 -59 -100 -42
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm