Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 172 194 176 -
30/01 kl 01 193 210 199 -
30/01 kl 02 194 212 200 -
30/01 kl 03 181 199 189 -
30/01 kl 04 159 174 165 -
30/01 kl 05 122 138 131 -
30/01 kl 06 97 108 103 -
30/01 kl 07 77 90 85 -
30/01 kl 08 79 88 87 -
30/01 kl 09 87 98 95 -
30/01 kl 10 114 125 123 -
30/01 kl 11 144 155 153 -
30/01 kl 12 176 188 181 -
30/01 kl 13 191 203 198 -
30/01 kl 14 190 203 198 -
30/01 kl 15 174 188 180 -
30/01 kl 16 148 161 155 -
30/01 kl 17 111 124 118 -
30/01 kl 18 75 89 78 -
30/01 kl 19 49 65 58 -
30/01 kl 20 41 59 46 -
30/01 kl 21 46 63 54 -
30/01 kl 22 65 85 71 -
30/01 kl 23 97 118 106 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 230 246 212 270
Laveste vannstand 94 70 59 41 83
Avvik gult nivå -5 -43 -27 -61 -3
Avvik orange nivå -22 -60 -44 -78 -20
Avvik rødt nivå -32 -70 -54 -88 -30
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm