Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 2 24 6 -
30/01 kl 01 4 21 10 -
30/01 kl 02 3 21 9 -
30/01 kl 03 2 20 10 -
30/01 kl 04 5 20 11 -
30/01 kl 05 0 16 9 -
30/01 kl 06 4 15 10 -
30/01 kl 07 0 13 8 -
30/01 kl 08 1 10 9 -
30/01 kl 09 -4 7 4 -
30/01 kl 10 -4 7 5 -
30/01 kl 11 -8 3 1 -
30/01 kl 12 -8 4 -3 -
30/01 kl 13 -12 0 -5 -
30/01 kl 14 -15 -2 -7 -
30/01 kl 15 -18 -4 -12 -
30/01 kl 16 -19 -6 -12 -
30/01 kl 17 -20 -7 -13 -
30/01 kl 18 -21 -7 -18 -
30/01 kl 19 -23 -7 -14 -
30/01 kl 20 -23 -5 -18 -
30/01 kl 21 -22 -5 -14 -
30/01 kl 22 -22 -2 -16 -
30/01 kl 23 -21 0 -12 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 69 55 54 24 84
Laveste værets virkning 15 -5 -3 -23 -18
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm