Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 151 -14 137 -
31/01 kl 01 176 -10 166 -
31/01 kl 02 186 -10 176 -
31/01 kl 03 182 -5 177 -
31/01 kl 04 165 -3 162 -
31/01 kl 05 138 1 139 -
31/01 kl 06 108 7 115 -
31/01 kl 07 87 8 95 -
31/01 kl 08 80 18 98 -
31/01 kl 09 86 21 107 -
31/01 kl 10 104 29 133 -
31/01 kl 11 132 34 166 -
31/01 kl 12 165 43 208 -
31/01 kl 13 189 48 237 -
31/01 kl 14 199 55 254 -
31/01 kl 15 195 63 258 -
31/01 kl 16 178 70 248 -
31/01 kl 17 150 71 221 -
31/01 kl 18 116 75 191 -
31/01 kl 19 88 73 161 -
31/01 kl 20 73 74 147 -
31/01 kl 21 70 64 134 -
31/01 kl 22 80 60 140 -
31/01 kl 23 102 54 156 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 233 241 200 258
Laveste vannstand 94 75 62 46 95
Avvik gult nivå -5 -40 -32 -73 -15
Avvik orange nivå -22 -57 -49 -90 -32
Avvik rødt nivå -32 -67 -59 -100 -42
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm