Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 -18 3 -14 -
31/01 kl 01 -16 7 -10 -
31/01 kl 02 -14 11 -10 -
31/01 kl 03 -11 16 -5 -
31/01 kl 04 -7 20 -3 -
31/01 kl 05 -7 24 1 -
31/01 kl 06 -3 29 7 -
31/01 kl 07 -1 34 8 -
31/01 kl 08 3 39 18 -
31/01 kl 09 8 42 21 -
31/01 kl 10 11 48 29 -
31/01 kl 11 19 54 34 -
31/01 kl 12 23 59 43 -
31/01 kl 13 27 64 48 -
31/01 kl 14 30 69 55 -
31/01 kl 15 34 75 63 -
31/01 kl 16 37 77 70 -
31/01 kl 17 38 79 71 -
31/01 kl 18 37 80 75 -
31/01 kl 19 32 82 73 -
31/01 kl 20 31 84 74 -
31/01 kl 21 27 72 64 -
31/01 kl 22 25 70 60 -
31/01 kl 23 20 66 54 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 69 55 54 24 84
Laveste værets virkning 15 -5 -3 -23 -18
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm