Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 119 119 119 119
27/01 kl 14 130 132 130 131
27/01 kl 15 121 125 122 122
27/01 kl 16 92 97 97 95
27/01 kl 17 52 58 59 59
27/01 kl 18 12 21 19 20
27/01 kl 19 -21 -9 -16 -14
27/01 kl 20 -40 -31 -37 -36
27/01 kl 21 -38 -30 -36 -34
27/01 kl 22 -18 -10 -16 -13
27/01 kl 23 16 21 17 20

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 132 126 166 113 134
Laveste vannstand -40 -40 -31 -61 -33
Avvik gult nivå -22 -28 12 -41 -20
Avvik orange nivå -44 -50 -10 -63 -42
Avvik rødt nivå -54 -60 -20 -73 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm