Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
27/01 kl 12 91 - - 90
27/01 kl 13 119 119 119 119
27/01 kl 14 131 130 130 130
27/01 kl 15 122 122 121 121
27/01 kl 16 95 97 96 96
27/01 kl 17 59 59 59 59
27/01 kl 18 20 19 19 19
27/01 kl 19 -14 -16 -16 -17
27/01 kl 20 -36 -37 -37 -38
27/01 kl 21 -34 -36 -37 -36
27/01 kl 22 -13 -16 -16 -16
27/01 kl 23 20 17 17 17

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 130 121 147 102 126
Max fra modell: 27.01 18 130 122 145 100 120
Max fra modell: 27.01 12 130 121 146 99 122
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm