Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 32 32 32 32
27/01 kl 14 33 35 33 34
27/01 kl 15 35 39 36 36
27/01 kl 16 34 39 39 37
27/01 kl 17 33 39 40 40
27/01 kl 18 34 43 41 42
27/01 kl 19 33 45 38 40
27/01 kl 20 32 41 35 36
27/01 kl 21 31 39 33 35
27/01 kl 22 29 37 31 34
27/01 kl 23 28 33 29 32

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 45 46 77 53 67
Laveste værets virkning 28 26 36 3 5
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm