Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 27 29 56 61
28/01 kl 01 60 31 91 95
28/01 kl 02 78 31 109 112
28/01 kl 03 76 28 104 109
28/01 kl 04 56 29 85 90
28/01 kl 05 23 28 51 56
28/01 kl 06 -14 28 14 18
28/01 kl 07 -44 26 -18 -
28/01 kl 08 -60 25 -35 -
28/01 kl 09 -58 25 -33 -
28/01 kl 10 -36 25 -11 -
28/01 kl 11 0 25 25 -
28/01 kl 12 40 26 66 -
28/01 kl 13 74 26 100 -
28/01 kl 14 93 27 120 -
28/01 kl 15 93 28 121 -
28/01 kl 16 74 29 103 -
28/01 kl 17 39 31 70 -
28/01 kl 18 -2 32 30 -
28/01 kl 19 -39 33 -6 -
28/01 kl 20 -65 35 -30 -
28/01 kl 21 -73 36 -37 -
28/01 kl 22 -60 38 -22 -
28/01 kl 23 -32 39 7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 130 121 147 102 126
Laveste vannstand -37 -37 -25 -47 -17
Avvik gult nivå -24 -33 -7 -52 -28
Avvik orange nivå -46 -55 -29 -74 -50
Avvik rødt nivå -56 -65 -39 -84 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm