Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 6 40 46 -
29/01 kl 01 43 41 84 -
29/01 kl 02 69 43 112 -
29/01 kl 03 77 44 121 -
29/01 kl 04 66 46 112 -
29/01 kl 05 39 46 85 -
29/01 kl 06 4 46 50 -
29/01 kl 07 -29 45 16 -
29/01 kl 08 -53 47 -6 -
29/01 kl 09 -60 51 -9 -
29/01 kl 10 -48 55 7 -
29/01 kl 11 -19 58 39 -
29/01 kl 12 18 60 78 -
29/01 kl 13 55 60 115 -
29/01 kl 14 82 56 138 -
29/01 kl 15 92 55 147 -
29/01 kl 16 83 53 136 -
29/01 kl 17 56 52 108 -
29/01 kl 18 19 49 68 -
29/01 kl 19 -20 48 28 -
29/01 kl 20 -52 45 -7 -
29/01 kl 21 -69 44 -25 -
29/01 kl 22 -67 42 -25 -
29/01 kl 23 -47 38 -9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 130 121 147 102 126
Laveste vannstand -37 -37 -25 -47 -17
Avvik gult nivå -24 -33 -7 -52 -28
Avvik orange nivå -46 -55 -29 -74 -50
Avvik rødt nivå -56 -65 -39 -84 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm