Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
29/01 kl 00 45 46 47 46
29/01 kl 01 82 84 86 86
29/01 kl 02 112 112 114 113
29/01 kl 03 122 121 123 122
29/01 kl 04 114 112 113 113
29/01 kl 05 86 85 86 87
29/01 kl 06 54 50 51 51
29/01 kl 07 21 16 19 19
29/01 kl 08 0 -6 -1 -4
29/01 kl 09 -7 -9 -5 -9
29/01 kl 10 7 7 11 4
29/01 kl 11 41 39 42 34
29/01 kl 12 80 78 78 71
29/01 kl 13 117 115 112 109
29/01 kl 14 139 138 135 136
29/01 kl 15 148 147 145 146
29/01 kl 16 138 136 135 135
29/01 kl 17 111 108 105 107
29/01 kl 18 72 68 66 68
29/01 kl 19 32 28 27 28
29/01 kl 20 0 -7 -8 -7
29/01 kl 21 -19 -25 -28 -26
29/01 kl 22 -20 -25 -28 -26
29/01 kl 23 -2 -9 -11 -9

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 130 121 147 102 126
Max fra modell: 27.01 18 130 122 145 100 120
Max fra modell: 27.01 12 130 121 146 99 122
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm