Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 38 47 40 -
29/01 kl 01 38 48 41 -
29/01 kl 02 40 51 43 -
29/01 kl 03 41 51 44 -
29/01 kl 04 41 51 46 -
29/01 kl 05 43 55 46 -
29/01 kl 06 45 58 46 -
29/01 kl 07 44 58 45 -
29/01 kl 08 46 60 47 -
29/01 kl 09 49 62 51 -
29/01 kl 10 49 65 55 -
29/01 kl 11 50 67 58 -
29/01 kl 12 50 73 60 -
29/01 kl 13 49 77 60 -
29/01 kl 14 48 76 56 -
29/01 kl 15 49 74 55 -
29/01 kl 16 48 72 53 -
29/01 kl 17 46 74 52 -
29/01 kl 18 44 74 49 -
29/01 kl 19 44 73 48 -
29/01 kl 20 41 70 45 -
29/01 kl 21 38 67 44 -
29/01 kl 22 38 63 42 -
29/01 kl 23 36 59 38 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 45 46 77 53 67
Laveste værets virkning 28 26 36 3 5
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm