Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 -14 35 21 -
30/01 kl 01 23 34 57 -
30/01 kl 02 54 32 86 -
30/01 kl 03 71 31 102 -
30/01 kl 04 70 29 99 -
30/01 kl 05 52 27 79 -
30/01 kl 06 22 25 47 -
30/01 kl 07 -12 25 13 -
30/01 kl 08 -40 24 -16 -
30/01 kl 09 -56 22 -34 -
30/01 kl 10 -54 22 -32 -
30/01 kl 11 -34 22 -12 -
30/01 kl 12 -2 21 19 -
30/01 kl 13 35 19 54 -
30/01 kl 14 66 16 82 -
30/01 kl 15 85 14 99 -
30/01 kl 16 85 13 98 -
30/01 kl 17 68 12 80 -
30/01 kl 18 37 12 49 -
30/01 kl 19 0 12 12 -
30/01 kl 20 -34 14 -20 -
30/01 kl 21 -58 17 -41 -
30/01 kl 22 -66 19 -47 -
30/01 kl 23 -56 22 -34 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 130 121 147 102 126
Laveste vannstand -37 -37 -25 -47 -17
Avvik gult nivå -24 -33 -7 -52 -28
Avvik orange nivå -46 -55 -29 -74 -50
Avvik rødt nivå -56 -65 -39 -84 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm