Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 -30 24 -6 -
31/01 kl 01 3 27 30 -
31/01 kl 02 36 28 64 -
31/01 kl 03 59 28 87 -
31/01 kl 04 68 28 96 -
31/01 kl 05 59 28 87 -
31/01 kl 06 37 30 67 -
31/01 kl 07 6 30 36 -
31/01 kl 08 -23 31 8 -
31/01 kl 09 -45 33 -12 -
31/01 kl 10 -52 35 -17 -
31/01 kl 11 -42 37 -5 -
31/01 kl 12 -18 39 21 -
31/01 kl 13 14 41 55 -
31/01 kl 14 46 43 89 -
31/01 kl 15 70 46 116 -
31/01 kl 16 80 46 126 -
31/01 kl 17 73 46 119 -
31/01 kl 18 51 48 99 -
31/01 kl 19 19 48 67 -
31/01 kl 20 -14 48 34 -
31/01 kl 21 -42 49 7 -
31/01 kl 22 -58 49 -9 -
31/01 kl 23 -58 51 -7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 130 121 147 102 126
Laveste vannstand -37 -37 -25 -47 -17
Avvik gult nivå -24 -33 -7 -52 -28
Avvik orange nivå -46 -55 -29 -74 -50
Avvik rødt nivå -56 -65 -39 -84 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm