Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 221 32 253 253
27/01 kl 14 231 33 264 265
27/01 kl 15 220 36 256 256
27/01 kl 16 192 39 231 229
27/01 kl 17 153 40 193 193
27/01 kl 18 112 41 153 154
27/01 kl 19 80 38 118 120
27/01 kl 20 62 35 97 98
27/01 kl 21 65 33 98 100
27/01 kl 22 87 31 118 121
27/01 kl 23 122 29 151 154

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 264 255 281 236 260
Laveste vannstand 97 97 109 87 117
Avvik gult nivå -24 -33 -7 -52 -28
Avvik orange nivå -46 -55 -29 -74 -50
Avvik rødt nivå -56 -65 -39 -84 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm