Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 253 253 253 253
27/01 kl 14 264 266 264 265
27/01 kl 15 255 259 256 256
27/01 kl 16 226 231 231 229
27/01 kl 17 186 192 193 193
27/01 kl 18 146 155 153 154
27/01 kl 19 113 125 118 120
27/01 kl 20 94 103 97 98
27/01 kl 21 96 104 98 100
27/01 kl 22 116 124 118 121
27/01 kl 23 150 155 151 154

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 266 260 300 247 268
Laveste vannstand 94 94 103 73 101
Avvik gult nivå -22 -28 12 -41 -20
Avvik orange nivå -44 -50 -10 -63 -42
Avvik rødt nivå -54 -60 -20 -73 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm