Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
28/01 kl 00 195 190 190 190
28/01 kl 01 229 225 225 225
28/01 kl 02 246 243 242 242
28/01 kl 03 243 238 238 238
28/01 kl 04 224 219 219 219
28/01 kl 05 190 185 184 186
28/01 kl 06 152 148 147 149
28/01 kl 07 123 116 116 118
28/01 kl 08 106 99 100 101
28/01 kl 09 107 101 101 102
28/01 kl 10 130 123 123 124
28/01 kl 11 166 159 160 161
28/01 kl 12 206 200 201 200
28/01 kl 13 240 234 235 233
28/01 kl 14 259 254 255 253
28/01 kl 15 258 255 256 255
28/01 kl 16 238 237 239 239
28/01 kl 17 204 204 207 206
28/01 kl 18 164 164 167 165
28/01 kl 19 130 128 130 129
28/01 kl 20 105 104 106 104
28/01 kl 21 98 97 100 98
28/01 kl 22 112 112 114 113
28/01 kl 23 142 141 142 141

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 264 255 281 236 260
Max fra modell: 27.01 18 264 256 279 234 254
Max fra modell: 27.01 12 264 255 280 233 256
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm